Pårørende

Beboer- pårørende møder

Brugerbestyrelserne på alle plejecentre i Ballerup Kommune blev nedlagt i 2010, således også på Rosenhaven.

Rosenhaven har i stedet for 2 årlige fællesmøder for beboere, pårørende, personale, seniorrådsrepræsentant samt en repræsentant for forvaltningen. På disse møder informeres om og drøftes overordnede ting for Rosenhaven f.eks. tilsyn og nye tiltag.

Der er én gang i kvartalet møde med beboere og pårørende i den enkelte afdeling. På dette møde drøftes bl.a. dagligdagen og ønsker til forbedringer.

Beboer-pårørende møder i 2021:

Dagsordenen til d. 21. april kl. 16:00 - 17:30 ude på afdelingerne på whereby.

Referatet fra d. 21. april 2021.

9. november kl. 16:00 - 17:30 i Caféen

Beboer-pårørende møder i 2020:

15. april kl. 16.30-17.30 i Caféen - AFLYST

4. november kl. 16:30-17:30 i Caféen - AFLYST

Beboer-pårørende møder i 2019:

Dagsordenen til d. 25. marts kl. 16.30-17.30 i Caféen.

Referatet fra d. 25. marts 2019.

Dagsordenen til d. 28. oktober kl. 16.30-17.30 i Caféen.

Referatet fra d. 28. oktober 2019.

 

 

Værd at vide ved indflytning

 • Du modtager et indflytningsbrev med materiale i forbindelse med indflytningen
   
 • Du får tilbudt en ”Indflytningssamtale”
   
 • Du kan booke et møde i administrationen til udfyldelse af ”Serviceaftale” og andre praktiske ting
   
 • Det er vigtigt, at du gennemgår boligen for evt. fejl og mangler og udfyld synsskema
   
 • Husk at flytte adresse via Folkeregistret senest 5 dage efter flytning
   
 • Du modtager 2 stk. nøgler til boligen, der udleveres af Rosenhavens servicemand. Ekstranøgle kan tilkøbes for ca. 200,- pr. stk. Der udleveres også 2 nøgler til værdiskabet i boligen. Disse udleveres også af servicemanden.
   
 • Ansøgning om pension, skal ske via Udbetaling Danmark på tlf.nr. 7012 8061
   
 • Ansøgning om boligstøtte og andre tillæg skal ske via Udbetaling Danmark på tlf.nr. 7012 8063
   
 • Al henvendelse i forbindelse med husleje, varme sker via Boligselskabet Baldersbo på tlf. nr. 4497 0886
   
 • Al henvendelse i forbindelse med beboeropkrævning sker via Rosenhavens administration på tlf. nr. 4477 3070
   
 • Til plejeboligen forefindes der plejeseng i boligen ved indflytning
   
 • Der kan være mulighed for køb af gardiner til en pris på 400,- Gardinerne bliver vasket og sat op i boligen af Rosenhavens rengøringspersonale.
   
 • Husk at afmelde el/gas/vand, samt tv på din gamle adresse.
   
 • Husk at flytte din telefon, indboforsikring, avis med mere.
   
 • Ønskes der TV-pakke i boligen kontakt You See på tlf.nr. 70 70 40 40. 

Værd at vide ved udflytning

 • Det er muligt for familien, hvis den er samlet enig at få en rydningstilladelse, der betyder at de straks selv rydder boligen. Læs mere om proceduren i forbindelse med udflytning. 
   
 • Når rydningstilladelsen foreligger har familien 3 hverdage fra dødsfaldets datoen til at rydde boet.
   
 • Eventuelle værdigenstande opbevaret på Rosenhaven udleveres mod fremvisning af en skifteretsattest og evt. fuldmagt. Kontakt adminstrationen herom.
   
 • Husk at aflevere de udleverede nøgler til boligen. For mistede nøgler opkræves ca. 200,- pr. stk.
   
 • Kontakt You See på tlf.nr. 70 70 40 40 for afmelding af TV-pakke.
   
 • Husk at afmelde din telefon, indboforsikring, avis med mere.
   
 • Det er muligt at få udleveret overskydende medicin, dog ikke receptpligtigt, da medicinen er en del af boet. I de fleste tilfælde sendes medicinen til destruktion. Aftal nærmere herom med personalet på afdelingen.
   
 • Der er mulighed for at deltage ved syn af boligen. Aftales med Rosenhavens servicemedarbejder.

En værdig livsafslutning

En værdig livsafslutning

 

Når man mister en, man holder af, sker der som regel det, at man i en periode er slået ud af kurs. Det er vores erfaring,
at det kan være svært at overskue de praktiske ting, der opstår i forbindelse med et dødsfald.
Derfor har vi nedenfor svaret på nogle af de spørgsmål der kan opstå.

 

Begravelse/bisættelse

Til løsning af spørgsmålene angående begravelse, skifteret mv., foreslår vi, at du henvender dig til et
begravelsesfirma. Dette skal gøres med det samme. Husk at medbringe afdødes sundhedskort (det der tidligere hed sygesikringsbevis). Dødsattesten sørger vi for at udlevere til bedemanden.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at selvom bedemanden kan hjælpe med at opfylde ens ønsker omkring begravelsen, kan han ikke foretage valg for en. Man skal stadig selv tage stilling
til tingene. Det er også værd at huske, at alt hvad bedemanden gør, koster penge. De fleste bedemænd er meget omhyggelige med at informere om dette, så udgifterne ikke pludselig løber løbsk, men man bør alligevel have det in mente.

Boligen

Umiddelbart efter dødsfaldet vil boligen blive aflåst, og der må ikke fjernes noget fra boet før plejecentret har givet
en rydningstilladelse. Hvis du er afdødes ægtefælle, kan du få udleveret boet med det samme.

I Ballerup Kommune ønsker vi, at kommende beboere skal vente så kort tid som muligt på en plejebolig. Det betyder,
at vi vil bede om, at boligen tømmes, synes og sættes i stand så hurtigt som muligt, og helst inden for en uge.

Syn af boligen

De efterladte har altid ret til at deltage, når boligen skal synes. Ønsker du at deltage ved synet kan du/I kontakte Rosenhavens servicemedarbejder inden for 7 dage efter dødsfaldet.

Rydningserklæringstilladelse

Hvis familien er samlet enig, kan der gives en rydningstilladelse. Det betyder, at familien, ved at underskrive en særlig erklæring, får tilladelse til at rydde boligen selv. Det er plejecentrets ledelse, der vurderer, om der kan gives en rydningstilladelse

Post

Det er vores erfaring, at der kan komme post til afdøde i mange måneder efter dødsfaldet. Rosenhavens sekretær sender evt. post retur til afsender.