Boliger

Her på Rosenhaven har vi 72 plejeboliger. Hver plejebolig er ca. 30 m2. Boligerne administreres af Boligselskabet Baldersbo. Lidt praktisk information Der er installeret fjernsyns- og telefonstik i lejlighederne. Licensen og telefonabonnement skal du selv betale. Pakkerne vælges individuelt, og det er You See, der er udbyder. Vi anbefaler, at du ikke ligger inde med store og dyre værdigenstande i boligen. Brug gerne værdiboksen i boligen. Rosenhaven dækker ikke for private forsikringsforhold. Derfor bør du fastholde dine forsikringer, når du flytter ind.

Information og plantegninger

En bolig på Rosenhaven er 30 m2.

Her kan du downloade en plantegning.

Rygepolitik for beboere

Pr. 1/1 2007 er Ballerup Kommune røgfri og det betyder, at der ikke må ryges indenfor i Rosenhaven.

Rygepolitik

Gælder for: Beboere på Plejecenter Rosenhaven. Revideret d. 5/3 2007 og 21/4 2008 og 6/7 2010

Udarbejdet af: Brugerstyrelsen og ledelsen.

Godkendt af ledelsen: 5/3 2007 og maj 2008 og 5/8 2010

Godkendt i Brugerbestyrelsen d. 26/5 2008 og 13/9 2010

 

Undtaget herfor er beboernes egne private boliger

I særlige tilfælde, hvor en beboer ikke kan ryge alene på grund af sikkerhedsmæssig risiko, må plejepersonalet godt lade sig invitere ind i beboerens private bolig og ryge sammen med beboeren. Der henstilles dog til, at rygningen foregår udendørs.

Personalet er i de tilfælde, hvor det skønnes påkrævet, ansvarlige for at holde opsyn med beboere, der ryger inde i deres boliger. Dette kan foregå ved hyppig kontakt. I disse tilfælde, vil det være hensigtsmæssigt, at rygningen foregår udendørs.

Der henstilles til, at beboere, der ikke er i stand til at ryge alene uden de er til fare for sig selv og/eller andre lader være med at ryge.

Efter rygning i boligen skal der luftes godt ud, så røgen ikke generer personalet.

Beboeren henstilles til ikke at ryge, mens personalet opholder/udfører deres arbejde i boligen. Efterleves dette ikke, vil arbejdet i boligen blive tilrettelagt herefter.

Beboere og pårørende er velkomne til at benytte haveanlægget og terrasserne i hver ende af boligfløjene, hvor der er opsat askebægere/askekrukker til formålet. Der skal udvises hensyn til ikke-rygerne. Pårørende bedes tømme askebægere efter sig.

Der må ikke ryges i fællesarealer eller i servicerum uanset rummenes ejerforhold.

Søg en plejebolig

Du har mulighed for at søge en plejebolig hvis du på grund af et betydeligt nedsat funktionsniveau ikke længere kan klare dig i din nuværende bolig.

Se hvordan du søger en plejebolig her.