Om Rosenhaven

Plejecenter Rosenhaven ligger i et dejligt miljø, hvor vi har Skovlunde Bypark i baghaven med dejlige grønne områder og en lille sø.

Vi er naboer til Skovlunde butikscenter, hvor der er gode indkøbsmuligheder.

Vi får leveret mad fra Køkken Ballerup, som kræser for beboerne med sund og varieret kost.

Vores café er også åben for områdets pensionister, som kan komme og nyde den gode mad og have hyggeligt samvær.

Velkomstpjece

Vores velkomstpjece er på nuværende tidspunkt under revidering. Vi glæder os til at kunne præsentere den nye for jer snarest muligt.

Værdier

Vision
Sammen skaber vi fremtidens velfærd, vi inddrager borgeren, vi samarbejder og tænker nyt i opgaveløsningen.

Mission
Vi understøtter den enkelte borgers ønsker for et godt, sundt og værdigt liv. Vi tager udgangspunkt i borgerens ønsker, ressourcer og netværk og finder de bedste løsninger sammen med borgeren.

Kerneopgave
Inden for de givne rammer (økonomiske og lovpligtige) at drive Rosenhaven og Lundehaven således at beboere, pårørende og personale trives og har mulighed for udvikling.

Værdier

Samarbejde - Faglighed - Loyalitet

Sammen opnår vi trivsel, hvor vi skaber tryghed og nærvær ved at møde hinanden med respekt, omsorg og åbenhed
 

 

Personale

Plejecenterleder
Charlotte Harbou
Tlf. 2069 1326
E-mail: ch3@balk.dk

Administration 

Uuddannet medarbejder 
Karina Hansen
Tlf. 4477 3070
E-mail: kha7@balk.dk

 

Afdelingssygeplejerske Liljen & Klokkeblomsten
Christel Jane Lyngby
Tlf. 2043 7840 
E-mail clyn@balk.dk

Liljen: tlf. 4477 6348

Klokkeblomsten: tlf. 4477 6349

 

Afdelingssygeplejerske Violen & Anemonen
Pia Andersen
Tlf. 2969 8317
E-mail pan3@balk.dk

Violen: tlf. 4477 6460

Anemonen: tlf. 4477 6450

 

Kvalitets- og udviklingssygeplejerske
Birgitte Åberg
Tlf. 3071 3827
E-mail: bber@balk.dk

 

Teamkoordinator Liljen & Klokkeblomsten
Charlotte Bay Wedebye
Tlf. 6122 0765
E-mail: cwed@balk.dk

 

Socialpædagog
Pernille Roikjer
Tlf. 2491 6325
E-mail: proi@balk.dk

 

Teknisk servicemedarbejder
Erik Madsen 
Tlf. 4175 9989
E-mail: erma@balk.dk

 

Træning & Aktivitet 1. sal
Tlf. 2522 8099
E-mail: genoptraening@balk.dk

 

Selvtræning i Ballerup Kommune

Selvtræning er et gratis tilbud til dig, hvis du opfylder følgende betingelser:

  • Du er over 65 år
  • Du er bosiddende i Ballerup Kommune
  • Du har ikke mulighed for at benytte fritids- og motionstilbud som fx senioridrætten eller de kommercielle fitnesscentre.

Se pjecen for selvtræning på Rosenhaven her

Sådan kommer du i gang 

Du henvender dig til Plejecenter Rosenhavens reception på hverdage mellem kl. 10-12.

Du melder dig til selvtræning ved at oplyse dit navn, fødselsdato og telefonnummer.

Introduktion i brug af udstyret foregår den sidste mandag i hver måned kl. 14-15 på 1. sal.

Du skal have en personlig nøglebrik for at kunne træne. Den udleveres hver onsdag mellem kl. 10-12, og virker i 6 måneder, hvorefter den kan forlænges. Husk 50 kr. i depositum.  

Åbningstider

Mandag-Fredag kl. 17-20

Lørdag og Søndag kl. 10-15


Her kan du også selv træne: Kirstinehaven, Sønderhaven, Toftehaven og Sundhedshuset.

Politikker og takster

Læs her om:

Aftaler og rapporter

Der foretages tre tilsyn om året. Ved alle tilsyn bliver der udarbejdet en rapport med vurderinger og anbefalinger.
Du finder også den dialogbaserede aftalestyring, som er lavet mellem plejecenter Rosenhaven og Ballerup Kommune. Nedenfor kan du se de seneste rapporter:

2016

2017

2018

2019

 

Transport

I Ballerup kommune kører 20 buslinjer, herunder tre S-buslinjer, to E-buslinjer samt to lokale servicebuslinjer.

Desuden tilbyder kommunen Flextur. I kommunen er der også 5 S-togsstationer, der betjenes af S-togslinjerne C og H, der kører mellem København og Frederikssund.

Læs mere her: Transport i Ballerup Kommune

Vores seniorrådsrepræsentant

Hvad er Seniorrådet?
Seniorrådet er valgt ved lov, og er en selvstændig forvaltningsenhed i Ballerup Kommune.

Seniorrådet har høringsret i alle initiativer der har betydning for ældre borgere i Ballerup. Det vil sige, at rådet skal høres, når kommunalbestyrelsen behandler en sag, der berører ældreområdet.

Seniorrådet tager generelle spørgsmål vedrørende de ældres forhold op til debat og fremsætter forslag til Kommunalbestyrelsen. Det kan f.eks. være spørgsmål vedrørende trafikforhold, kulturtilbud eller byudvikling.

Seniorrådsrepræsentanten på Rosenhaven er Lilian Birthe Nielsen.
Lillan deltager i de halvårlige beboer-pårørendemøder.
Hun kan kontaktes via nedenstående:
e-mail: lilianogkeld@yahoo.dk
Tlf.: 26 61 62 01

Kontakt

Plejecenter Rosenhaven
Bybjergvej 11 
2740 Skovlunde
Tlf.nr. : 4477 3070
rosenhaven@balk.dk 

Find os her: